GUJARAT: યુવા કોળી સમાજ (રજી.)માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે ઊનાના લડવૈયા રસિક ચાવડાની નિમણૂક/સ્થાપક દિવ્યેશભાઈ દ્વારા અપાઈ નિમણુંક.

GUJARAT: યુવા કોળી સમાજ (રજી.)માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે ઊનાના લડવૈયા રસિક ચાવડાની નિમણૂક/સ્થાપક દિવ્યેશભાઈ દ્વારા અપાઈ નિમણુંક.

Share with:


GUJARAT: યુવા કોળી સમાજ (રજી.)માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે ઊનાના લડવૈયા રસિક ચાવડાની નિમણૂક/સ્થાપક દિવ્યેશભાઈ દ્વારા અપાઈ નિમણુંક.

અમરેલી,૧૨/૧૦/૨૧
ANO ન્યુઝ

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઊનાના સામાજિક કાર્યકર અને કોળી સમાજના એક.લડાયક યુવા અગ્રણી રસિક ચાવડાની સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના યુવા કોળી સમાજના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે સંસ્થાના સ્થાપક શ્રી દિવ્યેશભાઈ ચાવડા દ્વારા નિમણુંક પત્ર આપી નિમણુંક કરવામાં આવેલ.

GUJARAT: યુવા કોળી સમાજ (રજી.)માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે ઊનાના લડવૈયા રસિક ચાવડાની નિમણૂક/સ્થાપક દિવ્યેશભાઈ દ્વારા અપાઈ નિમણુંક.

ગુજરાત યુવા કોળી સમાજ (રજી.)માં પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે ઊનાના લડવૈયા રસિક ચાવડાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.મારી પર વિશ્વાસ મૂકી આ જવાબદારી આપવા બદલ કોળી સમાજ નો આભાર..

Share with:


News